#cambodia : 2016 Financial Budget : 10 Ministries will see budget increase

តុមូលវីអូឌី ការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៦ វគ្គ១ (National budget part 1)

តុមូលវីអូឌី ការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៦ វគ្គ២ បញ្ចប់ (National budget part 2)

ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៦​៖ ក្រសួង​១០​ត្រូវ​ដាក់​ជា​អាទិភាព

ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៦​៖ ក្រសួង​១០​ត្រូវ​ដាក់​ជា​អាទិភាព

%d bloggers like this: