REUTERS

#Cambodge : Le Parlement Européen réitère son appel pour la libération de KEM Sokha

EU MPs threaten Cambodia aid and trade over crackdown

 

អឺរ៉ុប​ស្នើ​ជា​ថ្មី​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​ប៉ុនប៉ង​រំលាយ​បក្ស​ប្រឆាំង​និង​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា

COMFREL 

មិនដូចសេចក្ដីជូនដំណឹងនិងព័ត៌មាន របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តែ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ ក្រុមរបស់សហភា​អ៊ឺរ៉ុប ដែលដឹកនាំដោយលោក Werner Langen ប្រធានគណៈកម្មាធិការ កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុរបស់ស្ថាប័នអន្ដរជាតិមួយនេះបន្ទាប់ពីជួបរដ្ឋាភិបាល បានលើកឡើងនិងព្រមានផលវិបាកលើកម្មវិធីជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មទាក់ទិនករណីសំណុំរឿងលោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយ តម្រូវឲមានការដោះលែងគាត់ ការបញ្ឈប់ការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនេះ និង ការបោះឆ្នោត សេរី យុត្តិធម៌ និង ទីលានប្រកួតបោះឆ្នោតមានតម្លាភាព

L’image contient peut-être : texte

 

31 Oct 2017

Le jour du 26ème anniversaire des Accords de Paix : la dissolution du CNRP est un fait : HUN Sen

Cambodian PM says main opposition party will be dissolved

Photo published for Cambodian PM says main opposition party will be dissolved

 

23 Oct 2017

La #Suède menace de revoir son engagement vis à vis du #Cambodge

Sweden threatens to review engagement with Cambodia

Should the Cambodia National Rescue Party be dissolved, this will force my government to rethink our engagement Cambodia,”

David also pointed out that Swedish fashion group H&M was an important buyer of clothes from Cambodia’s garment factories – the country’s main export earner.

 

Sweden had given Cambodia an estimated $100 million in aid over five years, David said. According to Cambodia’s database of donors, Sweden ranked third for aid among individual EU member states last year after France and Germany.

Photo published for Sweden threatens to review engagement with Cambodia

 

ស៊ុយអែតពិចារណាពីទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបើរំលាយបក្សប្រឆាំង

 

ស៊ុយអ៊ែត​ព្រមាន​ពិចារណា​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឡើង​វិញ​បើ​បក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​រំលាយ

 

ស៊ុយអ៊ែត​ព្រមាន​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​នូវ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា បើ​សិន​បក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​រំលាយ

 

19 Oct 2017

#Cambodge : L’ #UE et le #Japon doivent mettre fin à leur assistance technique et financière

Rights groups urge EU, Japan to consider halt in funding for Cambodian election

Rights groups on Wednesday urged the European Union and Japan to consider halting their funding for the election panel in Cambodia, if the ruling party succeeds in a bid to dissolve the main opposition party ahead of next year’s general election.

At that point, both the EU and Japan should face reality and terminate their financial and technical assistance to avoid lending credibility to what will be a charade of democracy,” 

Photo published for Rights groups urge EU, Japan to consider halt in funding for Cambodian election

18 Oct 2017

#Cambodge : Les Etats-Unis renouvellent leur appel pour la libération de KEM Sokha

L’Assemblée de HUN Sen vient d’adopter les amendements aux lois sur les élections afin de s’attribuer les sièges du Parti d’Opposition, le CNRP.

Les Etats-Unis, par la voix du Département d’Etat, ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la dépossession de leur voix pour plusieurs millions de votants. Ils demandent aux autorités gouvernementales de considérer les implications sérieuses de leur action.

Les Etats-Unis renouvellent leur appel pour que KEM Sokha soit libéré.

 

Press Statement

Heather Nauert
Department Spokesperson
Washington, DC
October 16, 2017


We are deeply concerned by the National Assembly’s passage of amendments to Cambodia’s Election Law today. If ratified, these amendments, in conjunction with the lawsuit by the Cambodian Ministry of Interior to dissolve the Cambodia National Rescue Party (CNRP), would effectively disenfranchise the millions of people who voted for the CNRP in the 2013 and 2017 elections.

Genuine competition is essential to democracy and to the legitimacy of the 2018 national elections. History proves that suppressing legitimate political activity leads to more long-term instability, rather than less. We urge government officials to consider the serious implications of their recent actions.

We renew our call that the leader of the CNRP—Kem Sokha—be released from prison.

 

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បារម្ភ​ពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​បោះឆ្នោត​នៅកម្ពុជា

U.S. renews call for Cambodia to release opposition leader from prison

Photo published for U.S. renews call for Cambodia to release opposition leader from prison

 

CPP plans to reallocate legislative, local council seats get assembly nod

Breaking: National Assembly passes election law amendments to allow CNRP seat distribution

Content image - Phnom Penh Post

More parties to accept seats

17 Oct 2017

#Cambodge : Norodom Ranariddh se soumet à HUN Sen

Norodom Ranariddh ne vaut guère plus

qu’un banal Serviteur de la Dictature !

Norodom Ranariddh, dans l’interview qu’il vient d’accorder à Reuters, vient de réaffirmer sa position de soumission à HUN Sen. Son parti, avec un autre parti créé de toute pièce par HUN Sen, a déposé une requête pour dissoudre le Parti d’Opposition, le CNRP. Cette dernière a été utilisée par SAR Khéng pour formellement demander à la cour suprême de le dissoudre.

Norodom Ranariddh, au jour du 5ème anniversaire de la mort de Norodom Sihanouk, son père, vient de montrer au Peuple du Cambodge qu’il a choisi de collaborer avec la dictature de HUN Sen.

En acceptant sa vassalité à HUN Sen, Norodom Ranariddh salit l’image de la royauté khmère. Il trahit, par cette soumission à HUN Sen, l’âme des milliers de combattants morts pour leurs idéaux. Il a foulé aux pieds l’Honneur et la Dignité de la Royauté Khmère.

 

N’a t-il pas tué la Royauté Khmère ?

 

Cambodia’s political prince submits to its strongman

Photo published for Cambodia's political prince submits to its strongman

15 Oct 2017

#Cambodge : L’esclave (N. Ranariddh) veut être plus royaliste que le roi (HUN Sen)

Norodom Ranariddh veut dissoudre le Parti d’Opposition le CNRP.

Mais HUN Sen n’a encore rien dit  !

Norodom Ranariddh a récemment apporté son soutien inconditionnel à HUN Sen : QUOI QU’IL DÉCIDE OU VEUILLE FAIRE !

 

Pourtant, la Dignité et l’Honneur sont deux concepts facilement assimilables par un être humain.

Royalist party defends filing against CNRP

 

Cambodian opposition party faces threat of being dissolved

សង្គ្រោះ​ជាតិថា បើ​សម្តេច​ក្រុម​ព្រះមិន​ជួយ ​កុំ​មក​បំផ្លាញប្រជា​ធិបតេយ្យ​កម្ពុជា

 

#cambodge : Soutien INCONDITIONNEL de N. Ranariddh à HUN Sen

 

10 Oct 2017

#Cambodge #CrisePolitique : Communiqué de l’Union Européenne

EU calls on Cambodia to reconsider banning main opposition party

 

សហភាព​អឺរ៉ុប និង​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នានា​ជំរុញ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​វាយ​ប្រហារ​លើ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ

09 Oct 2017

#Cambodge : HUN Sen va dissoudre le Parti d’Opposition, le CNRP

HUN Sen EST EN TRAIN DE TUER

LA DÉMOCRATIE AU CAMBODGE !

 

Après avoir incarcéré son Président, KEM Sokha,

HUN Sen met en route sa machine Judiciaire

pour dissoudre le CNRP, le Parti d’Opposition !

 

La Communauté Internationale doit maintenant réagir en imposant des sanctions sévères à l’encontre de ce Régime dictatorial.

 

2017-09-11T030803Z_907670524_RC1C80869430_RTRMADP_3_CAMBODIA-POLITICS-1-940x580

Cambodian government files lawsuit to dissolve main opposition party

Breaking: Interior Ministry files complaint to dissolve CNRP

 

Cambodia takes first legal step to dissolve opposition party

“This is a strongman’s coup d’etat, with Hun Sen shamelessly transforming himself into a dictator for the whole world to see,” said Phil Robertson, deputy Asia director for Human Rights Watch.

 

Cambodia’s largest opposition party on the brink of dissolution

 

Cambodia: Relentless crackdown on peaceful dissent must end

 

ក្រសួងមហាផ្ទៃ​សម្រេច​ប្ដឹង​រំលាយ​បក្ស​ប្រឆាំង​តាម​សំណើ​គណបក្ស​ចំនួន​២

 

Cambodian government files lawsuit to dissolve main opposition party

 

សម្ភាស​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ប្ដឹង​រំលាយ​គណបក្ស​ប្រឆាំង

 

 

 

06 Oct 2017

#Cambodge : HUN Sen veut arrêter les membres de l’Opposition

HUN Sen l’homme le plus détesté du Cambodge !

HUN Sen : POL Pot 2

Il voit ses “ennemis” dans les villes et partout dans le Pays.

Son vocabulaire évolue :

il vient d’inventer le terme “les rebelles de la ville” après avoir été incapable d’expliquer ce qu’est une “révolution de couleur”.

Cambodia’s Hun Sen urges arrests of opposition ‘rebels in the city’

media

Breaking: CNRP’s Mu Sochua flees country following ‘warning’ of arrest

Deputy of Cambodian opposition leader says she has fled the country

 

 

02 Oct 2017

#cambodge : Immediate and unconditional release of KEM Sokha : des Bannières dans tout le pays

Cambodia’s opposition puts out banners calling for leader’s release

Photo published for Cambodia's opposition puts out banners calling for leader's release

25 Sep 2017

#Dictature aux #Philippines : Manifestation monstre contre #Duterte

 

Thousands rally in Philippines, warn of Duterte ‘dictatorship’

Photo published for Thousands rally in Philippines, warn of Duterte 'dictatorship'

21 Sep 2017

#cambodge : La tension entre HUN Sen et les Etat-Unis monte d’un cran

La tension entre HUN Sen et les Etat-Unis monte d’un cran

Cambodian Prime Minister Hun Sen called on the United States on Friday to withdraw Peace Corps volunteers in an escalating row over accusations that U.S. agents conspired with an opposition leader to plot treason.

According to the U.S Embassy, more than 500 Peace Corps volunteers have served and worked in Cambodia since 2006, providing English teaching and teacher training as well as community health education.

U.S. President John F. Kennedy established the Peace Corps in 1961 to promote world peace and friendship.

Cambodia PM calls on U.S. to withdraw Peace Corps volunteers

Photo published for Cambodia suspends cooperation with U.S. in finding war remains

 

15 Sep 2017

#cambodge : Attaques de HUN Sen contre les Etats-Unis : La réaction de l’Ambassadeur Heidt

We join the European Union in calling for Mr. Kem Sokha’s immediate release. The normal functioning of Cambodia’s media market should be restored. Pressure on civil society should cease. And, perhaps most importantly, the government, opposition, and civil society should begin a dialogue about the future of Cambodia’s democracy in an open, respectful, and pressure-free environment.

The U.S. ambassador to Cambodia rejected government accusations of interference by the United States as “inaccurate, misleading and baseless”

“All of the accusations you have heard in recent weeks about the United States – every one of them – are false.”

Heidt called for the release of Kem Sokha, the end to pressure on civil society and for dialogue between the government and opposition to “salvage” elections and restore the bilateral relationship between the countries.

Opening Statement by Ambassador William A. Heidt at a Press Availability

US ambassador rejects allegations of plotting in Cambodia (Financial Times)

U.S. rejects Cambodian accusations, calls for opposition leader’s release (Reuters)

12 Sep 2017

#cambodge : Attaques frontales de HUN Sen contre les USA

Avant de s’envoler pour la Chine, HUN Sen a relancé de nouvelles attaques verbales contre les Etats-Unis, en les accusant d’être derrière les mouvements qui cherchent à changer son régime.

 

L’Ambassade des Etats-Unis à Phnom Penh a envoyé deux tweets ce matin :

Que font les Etats-Unis au Cambodge ?

Réponse 1 : Sauver les temples

Réponse 2 : Aider à sauver les forêts précieuses du Cambodge.

 

What does the United States do in Cambodia? We save temples!

What does the United States do in ? We helped save precious Cambodian forests!

Le 8 septembre l’Ambassade des Etats-Unis a envoyé un tweet contenant un Hashtag incompréhensible par HUN Sen  

U.S. rejects Cambodian accusations, calls for opposition leader’s release

 The U.S. ambassador to Cambodia rejected government accusations of interference by the United States as “inaccurate, misleading and baseless”

“All of the accusations you have heard in recent weeks about the United States – every one of them – are false.”

Heidt called for the release of Kem Sokha, the end to pressure on civil society and for dialogue between the government and opposition to “salvage” elections and restore the bilateral relationship between the countries.

 

[pdfjs-viewer url=http://cambodgeinfo.com/wp-content/uploads/2017/09/Communiqué-ambassade-des-états-unis-à-Phnom-Penh.pdf viewer_width=600px viewer_height=300px fullscreen=true download=true print=true]

12 Sep 2017

#cambodge : HUN Sen veut dissoudre le Parti d’Opposition, le CNRP

Après avoir illégalement arrêté et incarcéré

KEM Sokha

HUN Sen veut maintenant dissoudre

le Parti d’Opposition, le CNRP,

pour maintenir sa DICTATURE.

 

Cambodian PM threatens opposition party will be dissolved

Cambodian premier Hun Sen threatens to dissolve main opposition party as election nears

 

លោក ហ៊ុន សែន ថា​គ្មាន​ពេល​ឲ្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ដំណើរការ​ទៀត​ទេ​បើ​នៅ​ការពារ​លោក កឹម សុខា

 

 

11 Sep 2017

#cambodge : Les Députés de l’Opposition vont se réunir devant la Prison où KEM Sokha est détenu

Demain, les députés de l’Opposition vont se manifester

devant la prison où KEM Sokha est détenu !

L’Assemblée aux ordres de HUN Sen va se réunir demain pour lever l’immunité parlementaire à l’encontre de KEM Sokha. Les députés de l’Opposition vont boycotter la session de l’assemblée. Ils vont se réunir devant la prison proche de la frontière avec le Vietnam, où KEM Sokha est détenu. Ils y liront un communiqué.

Cambodian opposition party to boycott parliament vote on leader

KEM Sokha 2

10 Sep 2017

#cambodge : La traque contre le CNRP n’est pas terminée

HUN Sen veut la guerre à tout prix !

Le chef de l’opposition Kem Sokha le 28 mai 2017 durant une interview au Cambodge.

Les filles de KEM Sokha et les dirigeants du parti CNRP sont sous le coup des arrestations de HUN Sen. Les pays signataires des accords de Paix sur le Cambodge assistent silencieusement à la chape de la Dictature de HUN Sen qui s’abat sur le Peuple du Cambodge. La Démocratie, l’Etat de droit, les élections libres, justes et équitables sont bafoués sous leurs yeux. 

Les Etats-Unis et l’Union Européenne ont condamné dans les termes les plus vigoureux l’arrestation de KEM Sokha dans la nuit de Samedi à Dimanche.  Mais cela ne suffira pas. HUN Sen continue implacablement à utiliser sa Police, sa Justice, son Armée pour écraser le seul Parti d’Opposition au Cambodge. Les élections législatives de l’année prochaine seront vidées de leur sens. HUN Sen veut la guerre et ne lâchera pas son pouvoir. Il faut que les pays épris de Paix, de Justice et défendant la Démocratie dans le Monde fassent barrage à la perpétuation de la Dictature de HUN Sen.

Nous lançons un appel aux pays ayant présidé les accords de Paix de Paris sur le Cambodge, la France et l’Indonésie, à saisir le Conseil de Sécurité de l’ONU pour exiger que le Cambodge applique ces accords.

Sinon la Guerre sera inévitable. Il en va de la paix et de la sécurité dans la Région. 

Leaker claims existence of ‘blacklist’

CNRP lawmakers (from left) Pol Ham, Son Chhay and Yem Ponhearith are allegedly among those under investigation by the Interior Ministry. post staff

Backed to the wall, Cambodia’s opposition urges world to help

កូន​លោក កឹម សុខា និង​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​សង្គ្រោះ​ជាតិ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​អាច​នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​

 

លោក​ ​ហ៊ុន សែន​ ​ព្រមាន​ចាប់​ខ្លួន​ជន​បរទេស​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​លោក​ ​កឹម សុខា

 

06 Sep 2017

#cambodge : KEM Sokha mis en examen par la Justice aux ordres de HUN Sen

Accusations de “trahison” fabriquées et orchestrées par HUN Sen

pour détruire le seul Parti d’Opposition à son Régime.

*

Nous appelons le Peuple du Cambodge

à rester uni derrière KEM Sokha !

 

Le chef de l’opposition Kem Sokha le 28 mai 2017 durant une interview au Cambodge.

https://av.voanews.com/clips/VKH/2017/09/06/b384bfc7-7771-4de8-b3cd-569da216451e_hq.mp3?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Cambodge: le chef de l’opposition mis en examen pour «trahison et espionnage»

 

Cambodia charges opposition leader Kem Sokha with treason

 

Breaking: Kem Sokha officially charged with ‘treason’

 

Cambodian Opposition Leader Formally Charged with Treason

 

Cambodia Charges Opposition Leader Kem Sokha With Treason

 

 

05 Sep 2017

La #France doit élever sa voix pour dénoncer toute forme de Dictature où qu’elle soit

Mr Le Président,

La France doit assumer son rôle historique dans la défense des Droits de l’homme, de l’Etat de droit, de la Paix, de la Justice et de la Démocratie dans le Monde. Elle doit élever sa voix pour dénoncer toute forme de Dictature où qu’elle soit, ce fléau faisant le lit du fanatisme, de la violence et des guerres. La grandeur et la dignité de la France n’en seront que renforcées.

 

 

 

Communiqué | Entretien d’ avec des représentants de l’opposition vénézuélienne.

France’s Macron meets Venezuela opposition in Paris

 

 

04 Sep 2017