vod

#Cambodge : Le #Japon demande que les élections générales de juillet soient justes et équitables

Le Japon jouerait-il sa carte de facilitateur pour le rétablissement du Parti d’Opposition, le CNRP, dissout de force par HUN Sen ?  A en croire les développements récents, le Japon s’intéresserait de près aux élections législatives générales qui auront lieu le 29 Juillet cette année. Le Japon a exprimé de nouveau son souhait de voir ces élections Justes et Equitables.  

ជប៉ុនជំរុញកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌

 

24 Mar 2018

កុំអោយ ហ៊ុន សែន លួចស្ដាប់ ទូរស័ព្ទ និង យកសារ យើង បានទៀត !

កុំអោយ ហ៊ុន សែន លួចស្ដាប់ ទូរស័ព្ទ

និង យកសារ យើង បានទៀត !

DON’T LET HUN SEN

WIRETAP YOUR PHONE CALLS AND

INTERCEPT YOUR MESSAGES ANY MORE !

OUR RECOMMENDATIONS

Don’t use the call and SMS services provided

by the Mobile Operators present in Cambodia. 

They all work for HUN Sen.

 

1 – Protect your messages and your VoIP Calls using :

WhatsApp or Signal

2 – Protect your identity and secure your messages 

Lotus Messenger  (Android)

ChatSecure (iOS)

No email address nor phone number is required to register.

You just need to indicate your username@bayon.eu and your password.

Everything will be encrypted : message, photo, audio/video, Geographic position. Join and create Group Conversation.

3 – Protect your Calls by TLS/SRTP using

Linphone or Zoiper 

4 – Protect your Audio/Video calls between two Desktops

Jitsi uses end to end audio/video encryption using ZRTP.

Jitsi Meet (Android) provides Video Conferencing with ZRTP encryption.

 

#cambodia : WIRE-TAPPING : your calls, SMS, messages & emails intercepted by HUN Sen

23 Feb 2018

#Cambodge : La démocratie et l’état de droit foulés au pied par HUN Sen

La limite sans fin de la folie de HUN Sen !

RÉGNER EN AUTOCRATE !

ធ្វើអាក្រក់បានបាប កម្មអាក្រក់!

Pourquoi HUN Sen a t-il besoin d’amender la Constitution, alors qu’il dispose de tous les instruments au service de sa DICTATURE ? Qu’il continue à détruire les fondements de la démocratie et fouler au pied l’Etat de droit ! Au moins il a le mérite d’être fidèle à lui même. 

 

Les instruments de la DICTATURE de HUN Sen :

Son Palais Royal,

Son Conseil Constitutionnel, son Sénat, son Parlement,

Sa Justice, ses Magistrats, ses Avocats,

Ses Armées, sa Police, ses Milices,

Sa Presse, ses Médias : Télévisions, Radios, Journaux et

Ses Okhna : les tycoons véreux qui pillent les ressources du Cambodge pour HUN Sen !

 

Pourquoi HUN Sen a-t-il encore besoin de faire campagne pour les élections prochaines, alors qu’il est sûr de les remporter tout seul sans adversaires ?

Le NEC (sa Commission Nationale pour les Elections) n’est qu’une mascarade ! Ces élections ne seront qu’un simulacre, une mise en scène fallacieuse de HUN Sen. Les résultats de ces élections ne seront reconnus que de lui seul. HUN Sen acclamera haut et fort qu’il aura gagné ces élections.

Lui seul sera fier de ses actes ! Personne d’autre !

Son karma va le poursuivre tragiquement dans sa conscience !

 

Cambodia's Prime Minister Hun Sen waits to attend Independence Day celebrations in Phnom Penh, Cambodia, Nov. 9, 2017.

 

CPP set to sweep Senate

Kheng seeks constitutional ban on individuals harming Cambodia’s ‘interests’

 

អ្នក​វិភាគ​និង​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ជា​ការ​ពង្រឹង​អំណាច

លោ​ក​ស ខេង​៖ ​លោក​នាយក​​រដ្ឋមន្ត្រី​​ហ៊ុន សែន​​ចង់​​ឲ្យ​​កែ​​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​​បី​​ចំណុច​​នា​ពេល​ខាងមុ​ខ​

 

អ្នកវិភាគបារម្ភថា កម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់បើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមឆន្ទៈមនុស្សមួយក្រុម​

29 Dec 2017

#Cambodge : Les Nations Unies doivent intervenir pour exiger l’application des Accords de Paix de Paris

U.N. logo pattern a press conference background at the United Nations headquarters, Tuesday, Sept. 3, 2013. (AP Photo/Bebeto Matthews)

 

UN General Assembly Urged to Review Cambodia Membership

 

 

#UN Secretary General António Guterres ‘Concerned’ by Deteriorating Democratic Space in #Cambodia

 

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និង​រដ្ឋ​សមាជិក​ត្រូវ​គេ​ស្នើ​ឲ្យ​ព្យួរ​អាសនៈ​កម្ពុជា

 

Le , pays signataire des accords de paix de Paris, devrait se joindre aux autres pays pour exiger l’application de ces accords.

20 Dec 2017

#Cambodge : Le Sénat #américain demande des sanctions contre le Gouvernement de HUN Sen

La résolution S. RES. 279 soumise par 3 sénateurs 

Mr. McCain, Mr. Durbin et Mr. Rubio

 

That the Senate—

(1) reaffirms the commitment of the United States to promote democracy, human rights, and the rule of law in Cambodia;

(2) condemns all forms of political violence in Cambodia, and urges the cessation of ongoing human rights violations;

(3) urges Prime Minister Hun Sen and the Cambodian People’s Party to end all harassment and intimidation of Cambodia’s opposition and foster an environment where democracy can thrive and flourish;

(4) urges the Department of the Treasury, in consultation with the Department of State, to consider placing all senior Cambodian government officials implicated in the abuses noted above on the Specially Designated Nationals (SDN) list

US persons are prohibited from doing business

with any person or entity designated as an SDN

(5) urges the Government of Cambodia to free Mr. Kem Sokha immediately and unconditionally;

(6) calls on the Government of Cambodia to respect freedom of the press and the rights of its citizens to freely assemble, protest, and speak out against the government; 

(7) supports electoral reform efforts in Cambodia and free and fair elections in 2018 monitored by international observers; and

(8) urges the President to communicate to the Government of Cambodia that if it ignores the recommendations of the international community and maintains the current restrictive and intimidating political environment, the United States Government will have no choice but to determine that the 2018 elections were not conducted freely or fairly because the results could not be an expression of the democratic will of the Cambodian people.

US Senate urges sanctions against Cambodia government

 

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

 

ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​ដាក់​បញ្ចូល​សេចក្ដី​សម្រេច​ទណ្ឌកម្ម​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទៅ​ជជែក

 

04 Nov 2017

Le #Cambodge de HUN Sen pointé du doigt par la Communauté Internationale : IPU

Projet de dissolution du parti CNRP,

de HUN Sen, condamné par l’IPU

Son représentant à l’IPU était incapable de le défendre en prétextant qu’il n’était pas au courant du projet de dissolution du Parti CNRP et des amendements des lois sur les élections de son “Maître”.  Il a osé le faire devant la Communauté de l’Union Interparlementaire. 

Quel mensonge, quelle lâcheté ! Et quelle honte !

 

Télécharger la décision de l’Union Interparlementaire sur le Cambodge (Pages 20 à 25)

 

ប្រតិភូកម្ពុជាប្រាប់ IPU ថាមិនទាន់ដឹងការធ្វើច្បាប់រំលាយបក្សនយោបាយទេ

 

មន្ត្រី​ HRW​ ជំរុញ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោក​ឈរ​ជាមួយ​IPU ដើម្បី​រក​យុត្តិធម៌​ដល់​បក្ស​ប្រឆាំង

 

សហភាព​អន្តរ​សភា​ព្រមាន​បក្ស​កាន់អំណាច​កុំ​ឱ្យ​រំលាយ​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ

19 Oct 2017

La #Suède menace de revoir son engagement vis à vis du #Cambodge

Sweden threatens to review engagement with Cambodia

Should the Cambodia National Rescue Party be dissolved, this will force my government to rethink our engagement Cambodia,”

David also pointed out that Swedish fashion group H&M was an important buyer of clothes from Cambodia’s garment factories – the country’s main export earner.

 

Sweden had given Cambodia an estimated $100 million in aid over five years, David said. According to Cambodia’s database of donors, Sweden ranked third for aid among individual EU member states last year after France and Germany.

Photo published for Sweden threatens to review engagement with Cambodia

 

ស៊ុយអែតពិចារណាពីទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបើរំលាយបក្សប្រឆាំង

 

ស៊ុយអ៊ែត​ព្រមាន​ពិចារណា​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា​ឡើង​វិញ​បើ​បក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​រំលាយ

 

ស៊ុយអ៊ែត​ព្រមាន​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​នូវ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​កម្ពុជា បើ​សិន​បក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​រំលាយ

 

19 Oct 2017

#cambodge #ArrestationDeKemsokha : Pour une intervention du Roi Norodom Sihamoni

Pour une intervention du Roi Norodom Sihamoni

 

King Sihamoni

Le Roi dispose de tous les pouvoirs

que lui confère la Constitution du Cambodge.

Le Chef du parti d’Opposition KEM Sokha a été arrêté par HUN Sen dans la nuit du 2 au 3 septembre. Depuis, il est toujours en prison.

Hun Sen a mis en route sa machine judiciaire pour dissoudre le Parti CNRP. Le Peuple du Cambodge a élu en 2013, 55 députés (sur 123) qui le représentent à l’Assemblée Nationale. En Juin 2017, le Peuple a élu 5007 Conseillers de Commune (43,27%) lors des élections communales avec plus de 3 millions de voix. La dissolution du Parti d’Opposition signifie tout simplement un Coup d’Etat politique de HUN Sen.

Dans la situation actuelle de crise politique sans précédent, le Roi, symbole de l’Unité et de la continuité nationales, ne pourra plus rester silencieux. L’intervention du Roi est plus que nécessaire. Le Cambodge peut à tout moment basculer dans une guerre.

Récemment des voix se sont élevées pour demander l’intervention ou l’arbitrage du Roi Norodom Sihamoni. Nous nous joignons à cet appel pour que le Roi utilise tous les pouvoirs que lui confère la Constitution afin de ramener le Cambodge vers un Etat respectueux des Accords de Paix de Paris signés le 23 Octobre 1991. 

Article 8 de la Constitution :

  • Le Roi est le symbole de l’unité et de la continuité nationales.

  • Le Roi est le garant du respect des droits et libertés des citoyens et

  • du respect des traités internationaux, 

  • en l’occurrence celui “des Accords de Paix de Paris“

 

អតីត​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ​លឺ ឡាយស្រេង​ ​ស្នើ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ខ្មែរ​ជួយ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​នយោបាយ​កម្ពុជា

 

វិភាគ៖ តើតួអង្គណាខ្លះ ដើរតួសំខាន់ ដោះស្រាយវិវាទនយោបាយនៅកម្ពុជា?

13 Oct 2017

#Cambodge : L’esclave (N. Ranariddh) veut être plus royaliste que le roi (HUN Sen)

Norodom Ranariddh veut dissoudre le Parti d’Opposition le CNRP.

Mais HUN Sen n’a encore rien dit  !

Norodom Ranariddh a récemment apporté son soutien inconditionnel à HUN Sen : QUOI QU’IL DÉCIDE OU VEUILLE FAIRE !

 

Pourtant, la Dignité et l’Honneur sont deux concepts facilement assimilables par un être humain.

Royalist party defends filing against CNRP

 

Cambodian opposition party faces threat of being dissolved

សង្គ្រោះ​ជាតិថា បើ​សម្តេច​ក្រុម​ព្រះមិន​ជួយ ​កុំ​មក​បំផ្លាញប្រជា​ធិបតេយ្យ​កម្ពុជា

 

#cambodge : Soutien INCONDITIONNEL de N. Ranariddh à HUN Sen

 

10 Oct 2017

#USA : McCAIN & DURBIN PROMOTE DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS & RULE OF LAW IN #CAMBODIA

Click to read the RESOLUTION

Resolved, That the Senate

(1) reaffirms the commitment of the United States to promote democracy, human rights, and the rule of law in Cambodia;

(2) condemns all forms of political violence in Cambodia, and urges the cessation of ongoing human rights violations;

(3) urges Prime Minister Hun Sen and the Cambodian People’s Party to end all harassment and intimidation of Cambodia’s opposition and foster an environment where democracy can thrive and flourish;

(4) urges the Department of State, in association with the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the Department of the Treasury, to consider placing all senior Cambodian government officials implicated in the abuses noted above on the Specially Designated Nationals (SDN) list;

(5) urges the Government of Cambodia to free Mr. Kem Sokha immediately and unconditionally;

(6) calls on the Government of Cambodia to respect freedom of the press and the rights of its citizens to freely assemble, protest, and speak out against the government;

(7) supports electoral reform efforts in Cambodia and free and fair elections in 2018 monitored by international observers; and

(8) urges the President to communicate to the Government of Cambodia that if it ignores the recommendations of the international community and maintains the current restrictive and intimidating political environment, the United States Government will have no choice but to determine that the 2018 elections were not conducted freely or fairly because the results could not be an expression of the democratic will of the Cambodian people.

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិកពីឆ្វេងទៅស្ដាំ លោក ចន ម៉ាកខេន (John McCain)ពីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋ និង​ លោក ឌិក ឌើប៊ិន (Dick Durbin)មកពីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។

 

Washington, D.C. ­– U.S. Senators John McCain (R-AZ), Chairman of the Armed Services Committee, and Dick Durbin (D-IL) introduced a resolution today reaffirming the United States’ commitment to promoting democracy, human rights and rule of law in Cambodia.

The Cambodian Government, led by Prime Minister Hun Sen, has launched a brutal crackdown on political opposition and civil society ahead of national elections scheduled for July 2018. This resolution condemns all forms of political violence in Cambodia, urges the immediate release of opposition leader Kem Sokha, and calls for free, fair, and monitored 2018 elections.

“Despite decades of U.S. and international attention to promote a pluralistic and democratic system, the situation in Cambodia remains dire,” said Chairman McCain. “Cambodian Prime Minister Hun Sen has ruled the country with impunity for over three decades and throughout his rule, Hun Sen has resorted to any and all means to suppress the legitimate political opposition, harass civil society, restrain the media environment, and deny the democratic aspirations of the Cambodian people. This resolution is critical to seeking justice and protecting the basic human rights and freedoms of the Cambodian people.”

“The deliberate undermining of democracy being perpetrated by the Cambodian government must stop,” said Senator Durbin. “We call on Prime Minister Hun Sen and the governing party to respect the rule of law, human rights, and basic democratic norms. The world is watching.”   

សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក ​ដាក់​ស្នើ​សេចក្ដី​សម្រេច ទាមទារ​​ឲ្យ​​ដោះ​លែង​លោក​​ កឹម សុខា

 

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកស្នើដាក់បញ្ចូលមន្ដ្រីខ្មែរក្នុងបញ្ជីដែលគេលែងទាក់ទងជាមួយ

 

04 Oct 2017

Le #Cambodge s’achemine inexorablement vers le précipice !

REVOIR la VIDEO en cliquant sur 

Human Rights in Cambodia – 34th Meeting, 36th Regular Session Human Rights Council

 

UN logo

Le Cambodge de HUN Sen est isolé :

un Etat paria !

L’Union Européenne, l’Allemagne, la Suisse, le Japon, la France, l’Australie, la République Tchèque, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume Uni, le Mexique, l’Irlande, et toutes les Organisations Non Gouvernementales ont soutenu le Rapport biannuel de Mme Rhona Smith. Ils ont condamné les violations des Droits de l’Homme au Cambodge.

 

Le Cambodge s’achemine inexorablement vers le précipice !

Government taken to task at UN meet

During the session, Special Rapporteur Rhona Smith said that civil society and the opposition faced severe threats.

“Restrictions of the democratic space and undermining of democratic institutions have reached an unprecedented level in Cambodia’s post-1993 history,” she said. “The country seems to be moving inexorably towards a precipice.”

UN Special Rapporteur Rhona Smith (right) speaks to the press in Phnom Penh last month.

អ្នក​រាយការណ៍ UN រិះគន់​កម្ពុជា​ថា ​បាន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

អ្នក​រាយការណ៍​ UN៖ អ្វី​ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ពេល​នេះ ​គឺ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដ៏​រឹង​មាំ​មួយ

 

 

27 Sep 2017

#cambodge : Soutien INCONDITIONNEL de N. Ranariddh à HUN Sen

NORODOM Ranariddh

soutient ENTIÈREMENT HUN Sen,

QUOI QU’IL DÉCIDE OU VEUILLE FAIRE !

សម្តេច​ក្រុម​ព្រះ​៖​​“​សម្តេច​នាយក​​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ហ៊ុន សែន​​ចង់​​ធ្វើ​អី​ ខ្ញុំ​​គាំទ្រ​​លោក​​ទាំង​អស់​”​

សម្តេចក្រុមព្រះគាំទ្រចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលលើលោក កឹម សុខា

23 Sep 2017

#cambodge : Union Européenne met la pression sur HUN Sen pour libérer KEM Sokha

Résolution commune 

adoptée par le Parlement Européen

2.  condamne vivement l’arrestation de Kem Sokha, président du CNRP, pour plusieurs chefs d’accusation qui semblent être d’ordre politique; demande la libération immédiate et inconditionnelle de Kem Sokha, la levée de toutes les accusations portées contre lui et la fin des menaces d’arrestation dont sont victimes d’autres législateurs d’opposition;

 

Intervention de Mme Federica Mogherini (Chef de la Diplomatie Européenne)

Les termes en sont sévères vis à vis du Gouvernement de HUN Sen. La coopération à long terme (2014-2020) pourrait être suspendue excepté les domaines qui touchent l’éducation des enfants, la population démunie …

L’UE a cité également les autres leviers d’action possibles pour obliger HUN Sen à garantir un climat politique sain en vue des prochaines élections de 2018. Les sanctions seraient possibles si HUN Sen ne se conformait pas aux demandes de l’UE. Le statut dont bénéficie le Cambodge en ce qui concerne les tarifs douaniers préférentiels (Everything But Arms) a été mentionné.

LIVE EP Plenary session Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law

អឺរ៉ុបរំឭកកម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់នៃការព្យួរកិច្ចសហការ

 

 

15 Sep 2017

#cambodge : Attaques frontales de HUN Sen contre les USA

Avant de s’envoler pour la Chine, HUN Sen a relancé de nouvelles attaques verbales contre les Etats-Unis, en les accusant d’être derrière les mouvements qui cherchent à changer son régime.

 

L’Ambassade des Etats-Unis à Phnom Penh a envoyé deux tweets ce matin :

Que font les Etats-Unis au Cambodge ?

Réponse 1 : Sauver les temples

Réponse 2 : Aider à sauver les forêts précieuses du Cambodge.

 

What does the United States do in Cambodia? We save temples!

What does the United States do in ? We helped save precious Cambodian forests!

Le 8 septembre l’Ambassade des Etats-Unis a envoyé un tweet contenant un Hashtag incompréhensible par HUN Sen  

U.S. rejects Cambodian accusations, calls for opposition leader’s release

 The U.S. ambassador to Cambodia rejected government accusations of interference by the United States as “inaccurate, misleading and baseless”

“All of the accusations you have heard in recent weeks about the United States – every one of them – are false.”

Heidt called for the release of Kem Sokha, the end to pressure on civil society and for dialogue between the government and opposition to “salvage” elections and restore the bilateral relationship between the countries.

 

12 Sep 2017

#cambodge : Plus d’un million (1 412 149) de votants sont appelés à s’enregistrer pour voter

1 412 149 sur 9 788 239 éligibles pour voter = 14,42%

គ.ជ.ប៖ ពលរដ្ឋ​គ្រប់​អាយុ​​ជាង​១លាន​នាក់ មិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

 

15 Aug 2017

#cambodge : HUN Sen joue à cache-cache : Mais où peut-il donc se cacher ?

HUN Sen a disparu. 

Les portes paroles de son Parti et de son Gouvernement ont donné des déclarations contradictoires.

Il a annulé et/ou reporté ses conseils de ministres! Il n’est pas malade ! Il n’était même pas présent à l’Assemblée Nationale pour voter la deuxième vague d’amendements à sa  Loi sur les partis politiques contre SAM Rainsy. Apparemment son troisième fils le remplace ? Les vices-premiers ministres BIN Chhin et SAR Khéng n’ont même pas été désignés pour le remplacer ! On ne sait pas où il est . 

HUN Sen joue à cache-cache. Il est en train de compter jusqu’à 10 pour qu’on aille le chercher.

 

Prime Minister Hun Sen shares a laugh with lawmakers at a session of parliament in February that approved controversial changes to the Law on Political Parties.

 

លោក ហ៊ុន សែន កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​របួស​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។ ប្រភព​ដដែល​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​ពេល​លេង​វាយ​កូន​ហ្គោល​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ លោក ហ៊ុន សែន បាន​ដួល​បាក់​ឆ្អឹង​ត្រគាក រួច​បាន​ចេញ​ទៅ​សម្រាក​ព្យាបាល​របួស​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។ ប្រភព​ដដែល​នេះ​បន្ត​ថា គ្រូពេទ្យ​តម្រូវ​ឲ្យ​លោក ហ៊ុន សែន នៅ​សម្រាក​ព្យាបាល​របួស​រហូត​ដល់​រយៈពេល ១​ខែ។

មន្ត្រី​CPP៖ ពេល​លោក ហ៊ុន សែន អវត្តមាន​ក្នុង​ប្រទេស​លោក​នឹង​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ

PM addresses rumours of treatment in Singapore

 

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ នេះហើយគឺខ្ញុំជា ហ៊ុន សែន ដែលពួកជនពាលកំពុងស្វែងរក

11 Jul 2017

#cambodge : HUN Sen met en branle sa machine de répression

De basses mesquineries de HUN Sen et

une erreur politique du CPP !

Mais qui, au sein du CPP et/ou les proches de HUN Sen,

le poussent à faire des choses aussi malfaisantes pour le CPP ?

Des amendements supplémentaires à la Loi sur les partis politiques sont en cours de rédaction par le CPP sous les ordres de HUN Sen. Ils visent un homme SAM Rainsy ancien président du parti d’Opposition le CNRP. L’intention affichée est de casser la vie politique et sociale de SAM Rainsy. Mais comment peut-on interdire à quelqu’un de s’exprimer en général sur les réseaux sociaux et donner son point de vue sur les situations politiques de son pays? La signification politique de cet acte équivaut à des menaces et des intimidations à l’encontre de la personne de SAM Rainsy. La machine de répression de HUN Sen se met en branle pour finalement se retourner contre le CPP et HUN Sen; car le peuple cambodgien ne peut que désapprouver cette manœuvre lamentable, preuve que HUN Sen n’a pas d’autres choses à faire que de mener des manœuvres aussi dévastatrices pour son Parti. La popularité du CPP va en prendre un coup avant les élections de l’année prochaine.

A ces anciens chefs Khmers Rouges et aux nouveaux riches, incultes, à Phnom Penh, le sens de la dignité et de l’honneur est complètement étranger.

Pour répondre à la question que se pose HUN Sen de savoir ce que sera le Cambodge après lui. Eh bien ,le Cambodge de l’après HUN Sen sera celui de la restauration de la dignité et de l’honneur. 

 

 

Breaking: Assembly passes Party Law changes targeting Rainsy

Cambodia changes election law ahead of 2018 vote

Changes to party law ban convicts

The changes, a copy of which was obtained yesterday, would ban parties from “using the voice, image, written documents or activities of a convicted criminal . . . for the interests of the party”, and from “accepting or conspiring with a convicted criminal to do activities in the interests of the party”.

 

Prime Minister Hun Sen shares a laugh with lawmakers at a session of parliament in February that approved controversial changes to the Law on Political Parties.

 

CPP Aims ‘to Kill’ Rainsy’s Career With Law Changes

គណបក្ស​​​ប្រជាជន​​​ដាក់​​​សំណើ​​​វិសោធនកម្មច្បាប់ ​​​”ដើម្បី​​​សម្លាប់​​​អាជីព​​​នយោបាយ​​​របស់​​​លោក ​​​សម​​​ រង្ស៊ី”​​​

Second change to Party Law this year takes aim at Rainsy

 

Political Intimidation to Continue Ahead of National Election: NGO

 

បក្សកាន់អំណាចទម្លាយថា ការកែច្បាប់លើកទី២ មកពីខ្លាចមហាអំណាចនាំ លោក សម រង្ស៊ី ចូលកម្ពុជា

 

10 Jul 2017

#cambodge : សូមទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ កុំខាន

ការចុះឈ្មោះថ្មីក្នុង​បញ្ជីបោះឆ្នោតនេះ

នឹង​ចាប់ផ្តើមនៅ​ថ្ងៃទី​១កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃទី​៩វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

គ.ជ.ប ថានឹងចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះថ្មីក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ នៅដើមខែកញ្ញា

Eligible voters will get new chance to register

People look for their names on a voter list for the national election held in 2013 in Phnom Penh.

21 Jun 2017

#cambodge : Appel du Roi Norodom Sihamoni à aller voter aux élections du 4 Juin 2017

 UN VIBRANT APPEL DU ROI

King Sihamoni

The-King-Letter-20-02-2017-forweb

មហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់

មហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រ ដែលឡាយព្រះហស្តលេខា តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំង ទ្រង់មានបន្ទូលថា ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅ ជាសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស

ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសូមកុំមានឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគាបសង្កត់ ការគម្រាមកំហែង ឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ ឬបក្សណាមួយឲ្យសោះ។ ព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមថា «ខ្ញុំសូមបងប្អូន កូនក្មួយ មេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន បោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗ ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់ គណបក្សនយោបាយណាមួយ

Traduction partielle par Cambodge Info

Les élections communales du 4 Juin sont des élections universelles, à bulletin secret, en accord avec la démocratie pluraliste. Allez voter sans vous soucier de la répression, de la menace ou de l’intimidation de qui que ce soit ou de quel parti que ce soit.

Je vous invite à exercer votre droit et votre liberté de vote selon votre conscience en faveur du candidat de tel ou tel parti en qui vous avez confiance .

 

ព្រះមហាក្សត្រ​ស្នើ​ពលរដ្ឋ​កុំ​​ចាញ់​សម្លុត​គណបក្ស​នយោបាយ​រឿង​បោះឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់

 

31 May 2017

#communales2017 : HUN Sen réitère sa menace de guerre

HUN Sen est déterminé à déclencher la guerre. 

Il a déjà donné l’ordre à ses troupes !

Cambodia PM repeats warning of war if opposition wins vote

War will happen if the CPP loses control,” the strongman said, adding that he had ordered troops to crack down on any protests against election results.

 

FILE PHOTO:Cambodian Prime Minister Hun Sen attends the funeral of Cambodia's late Deputy Prime Minister Sok An in Phnom Penh, Cambodia, March 19, 2017. REUTERS/Samrang Pring/File Photo

លោកនាយករដ្ឋ​​​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន​ បន្ត​​​វាយប្រហារគណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​​​ខ្លាំង​​ៗ

Hun Sen Goes on Tirade Against Opponents

Prime Minister Hun Sen warned yesterday that the ruling CPP must win the upcoming commune and national elections to avoid the country being plunged into civil war, and said he was willing to “eliminate 100 or 200 people” to prevent his overthrow.

 

លោក ហ៊ុន សែន ព្រមាន លោក កឹម សុខា រឿងឃោសនា

 

#cambodge : HUN Sen déclenchera la GUERRE civile, s’il perd les élections !

25 May 2017

%d bloggers like this: