#cambodia : រដ្ឋាភិបាល​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ស្ដីពី​អធិបតេយ្យភាព​និង​បូរណភាព​ទឹកដី

“រដ្ឋាភិបាល​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ស្ដីពី​អធិបតេយ្យភាព​និង​បូរណភាព​ទឹកដី”


ព្រំដែន​ស្វាយរៀង ៦២០