៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Il y a 45 ans, durant les deux premièrs semaines du mois de juin 1979, quelques dizaines de milliers de cambodgiens, fuyant le chaos que connut le Cambodge, suite à la débâcle des Khmer Rouges, ont cherché refuge le long de la Frontière khméro-thaïlandaise; dans une zone s'étendant sur 50…

Continue Reading៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Espace maritime contesté par la #Thaïlande et le #Cambodge : Signaux en provenance de Bangkok

Espace Maritime Contesté : Signaux en provenance de Bangkok BangkokPost 30 Mai 2024 : Maris plans diplomatic visit to Cambodia Le nouveau ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Maris Sangiampongsa, prévoit de se rendre au Cambodge pour négocier le conflit lié à l'espace maritime contesté (OCA). Les sujets que la Thaïlande…

Continue ReadingEspace maritime contesté par la #Thaïlande et le #Cambodge : Signaux en provenance de Bangkok

Traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884, convention et traités entre la France et le Siam de 1893, 1904 et 1907

Les traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884 Le traité entre la France et le Siam du 3 octobre 1893 La convention entre la France et le Siam de 1904 et Le traité entre la France et le Siam de 1907   Réferences : Le protectorat…

Continue ReadingTraités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884, convention et traités entre la France et le Siam de 1893, 1904 et 1907

Kampuchea Krom : la collection de 2 traités et l’annexion complète de la Cochinchine par la France en 1867, illustrées par les cartes de cette époque

Kampuchea Krom : La collection de 2 traités et l'annexion complète de la Cochinchine par la France en 1867, illustrées par les cartes de cette époque   Question du jour : Savez vous où se trouve le Cap ou la Pointe du Cambodge ?   Dynastie des Nguyên de 1762…

Continue ReadingKampuchea Krom : la collection de 2 traités et l’annexion complète de la Cochinchine par la France en 1867, illustrées par les cartes de cette époque

Création d’une Commission de Sécurité Informatique pour lutter contre les cybercriminalités

 • Post author:
 • Post category:cybercriminalité
 • Post last modified:11/03/2024
 • Reading time:3 mins read

Création d'une Commission de Sécurité Informatique pour lutter contre les cybercriminalités   Par un sous-décret du 1er Mars HUN Manet a voulu s'attaquer à la lutte contre les cybercriminalités informatiques en créant une commission dite de "Commission de Sécurité Informatique" "គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខឌីជីថល" en khmer. Cette volonté illustre parfaitement la faiblesse et…

Continue ReadingCréation d’une Commission de Sécurité Informatique pour lutter contre les cybercriminalités

Ecoutons de la musique traditionnelle khmère sur Radio Mohori

Ecoutons de la musique traditionnelle khmère sur Radio Mohori   តោះនាំគ្នាស្តាប់ភ្លេងបុរាណខ្មែរ តាមវិទ្យុ Mohori   Cliquer pour écouter sur Radio Mohori   OU 1 - Installer l'App VLC sur votre PC ou Smartphone 2 - Ajouter des flux, 4 au choix : http://canal.cambodgeinfo.com/mohori http://canal.cambodgeinfo.com/jazz http://canal.cambodgeinfo.com/swing http://canal.cambodgeinfo.com/mixte  

Continue ReadingEcoutons de la musique traditionnelle khmère sur Radio Mohori

CambodgeInfo soutient une Start-up spécialisée dans les services téléphoniques sécurisés : SEVATEL

 • Post author:
 • Post category:sevatelTechnologieTelecom
 • Post last modified:09/03/2024
 • Reading time:3 mins read

CambodgeInfo soutient une Start-up   SEVATEL   spécialisée dans les services téléphoniques sécurisés     ខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោក អាចហៅទូរស័ព្ទបាន ដោយមិនគិតថ្លៃ ឬ ថោក បើហៅទៅក្រៅបណ្តាញ ឬ បរទេស ។   Avec SEVATEL vous bénéficiez à la fois d’une téléphonie privée, sécurisée et ouverte sur le Monde. Cas d'utilisation 1 What if I can call my mother in…

Continue ReadingCambodgeInfo soutient une Start-up spécialisée dans les services téléphoniques sécurisés : SEVATEL

អនុក្រឹត្យស្តីពី “ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន”

 • Post author:
 • Post category:Frontières
 • Post last modified:13/02/2024
 • Reading time:4 mins read

  អនុក្រឹត្យស្តីពី “ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន កិច្ចការព្រំដែន” ។ Avec ce nouveau Secrétariat d'Etat chargé des frontières, le Cambodge saura à quelques mètres près, et vérifiables par GPS,  où se trouvent les lignes de démarcation de ses frontières terrestres avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam ainsi que de ses frontières…

Continue Readingអនុក្រឹត្យស្តីពី “ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន”

Espace maritime contesté : Srettha Thavisin et HUN Manet ont caché leur jeu

Espace maritime contesté : Srettha Thavisin et HUN Manet ont caché leur jeu   Cambodia, Thailand Agree to Jointly Extract Oil from the Overlapping Claims Areas after 20 Years of Deadlock https://t.co/5VUrWxWpC4 — Office of Cambodian PM (@peacepalace_kh) February 9, 2024   Nous avons appris que HUN Manet et Srettha…

Continue ReadingEspace maritime contesté : Srettha Thavisin et HUN Manet ont caché leur jeu

Visite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Visite d'Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats   Le communiqué envoyé dans un Tweet par HUN Manet a souligné 5 protocoles d'accord signés (texte en khmer ci-dessous) : ចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា លើឯកសារ ចំនួន ៥ រួមមាន៖ ១- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប គ្រោះអាសន្ន រវាង គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជា និងក្រសួងមហាផ្ទៃថៃ ២- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យ សិក្សាធិការ…

Continue ReadingVisite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le Cambodge et la Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes   HUN Manet va se rendre à Bangkok le 7 Février. Dans l'agenda, selon le Bangkok Post, il y aurait entre autres sujets, le démarrage des négociations entre le Cambodge…

Continue ReadingDernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

តុលាការត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោក កឹម សុខា ដើម្បីសង្គមខ្មែររីកចម្រើន

 • Post author:
 • Post category:KEM Sokha
 • Post last modified:31/01/2024
 • Reading time:1 mins read

អ្នកគាំទ្រ៖ តុលាការត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោក កឹម សុខា ដើម្បីសង្គមខ្មែររីកចម្រើន pic.twitter.com/96fPM59DOc — RFI ខេមរភាសា / Khmer (@RFI_Km) January 30, 2024

Continue Readingតុលាការត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោក កឹម សុខា ដើម្បីសង្គមខ្មែររីកចម្រើន

Excellente Interview de Mr. Ok Serei Sopheak sur la réforme du système judiciaire entamée par le Ministre de la Justice Koeut Rith

Excellente Interview de Mr. Ok Serei Sopheak sur la réforme du système judiciaire entamée par le Ministre de la Justice Koeut Rith            

Continue ReadingExcellente Interview de Mr. Ok Serei Sopheak sur la réforme du système judiciaire entamée par le Ministre de la Justice Koeut Rith

Retour de la France au Cambodge et en Asie Pacifique

Retour de la France au Cambodge et en Asie Pacifique   Déclaration commune     La visite officielle de HUN Manet en France du 15 au 19 Janvier marque un virement politique notable aussi bien du côté de la France que celui du Cambodge. Dans sa lettre d'invitation à HUN…

Continue ReadingRetour de la France au Cambodge et en Asie Pacifique

HUN Manet en Visite officielle en France sur l’invitation d’Emmanuel Macron

 • Post author:
 • Post category:Hun Manet
 • Post last modified:13/01/2024
 • Reading time:3 mins read

Le Premier Ministre HUN Manet effectuera une visite officielle en France les 18 et 19 janvier, à l'invitation du Président Emmanuel Macron. Le Président de la République dans son message d'invitation a mis également l'accent sur l'Etat de droit : “I hope that this trip will make it possible to…

Continue ReadingHUN Manet en Visite officielle en France sur l’invitation d’Emmanuel Macron

Espace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

Espace maritime contesté : la Thaïlande et le Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ? ATTENTION : LE CAMBODGE ET LA THAILANDE N'ONT PAS LES MÊMES BESOINS ET PRIORITES : IL EST URGENT DE NE PAS SUIVRE LA ROUTE TRACEE PAR LA THAILANDE. HUN Manet doit expliquer clairement…

Continue ReadingEspace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

Lettre de réponse de Hun Manet à Emmanuel Macron

Lettre de réponse de Hun Manet à Emmanuel Macron pour préparer sa visite officielle en France du 18 et 19 janvier 2024   Cette longue lettre a été envoyée par HUN Manet à Emmanuel Macron dans laquelle la référence à L'Etat de droit n'a pas été mentionnée une seule fois.…

Continue ReadingLettre de réponse de Hun Manet à Emmanuel Macron

Volontés du feu Roi Norodom Sihanouk retransmises par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni

 • Post author:
 • Post category:Norodom SihamoniRoi Khmer
 • Post last modified:02/01/2024
 • Reading time:3 mins read

ព្រះរាជឱង្ការព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង អំពីព្រះរាជបណ្តាំព្រះករុណា ព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ Volontés du feu Roi Norodom Sihanouk retransmises par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni le 29 Novembre 2023  

Continue ReadingVolontés du feu Roi Norodom Sihanouk retransmises par Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni

Comprendre comment la mafia chinoise s’installe au Cambodge avec le soutien des autorités cambodgiennes : 3 ème épisode.

 • Post author:
 • Post category:ChinaChineMafia
 • Post last modified:31/12/2023
 • Reading time:1 mins read

Comprendre comment la mafia chinoise s'installe au Cambodge avec le soutien des autorités cambodgiennes :  A REGARDER ABSOLUMENT SUR ARTE.TV   Triades - la mafia chinoise à la conquette du monde

Continue ReadingComprendre comment la mafia chinoise s’installe au Cambodge avec le soutien des autorités cambodgiennes : 3 ème épisode.

La #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge

La Thaïlande pousse pour l'exploitation à court terme des gisements d'hydrocarbures dans la zone contestée par la Thaïlande et le Cambodge.   Commentaires de Cambodge Info Il convient de rappeler ici où sont les intérêts du Cambodge dans ce processus de négociation initié par La Thaïlande. 1 - Cette négociation…

Continue ReadingLa #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge