សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន

មាន អត្ថន័យ ខ្ពស់។ សូមកុំភ្លេច កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលជាកត្តាចម្បងមួយ សំខាន់ ដៃរ។ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន ត្រូវតែហ៊ានផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈនូវ ១ - និយាមកាភូមិសាស្ត្របង្គោលដែលបានបោះរួចហើយ ក៏ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយឡាវ និងវៀតណាម ២ - និយាមកាភូមិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ (ទាំងបានឯកភាព ទាំងពុំទាន់បានឯកភាព)។ គណៈកម្មការរដ្ឋសភា ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភា (គណៈកម្មការទី៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំ សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡាំ ជា រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន នៅវិមានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យសិក្សា ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន។ ឯកឧត្តម ឡាំ ជា…

Continue Readingសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាង ប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   បើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ១០០០០០ ឆ្នាំ១៩៥៣ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកលាវ។ តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៩៤០ ១៩៤៤ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។   តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៥០ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង នៅក្នុងស្រុកលាវផង។   តែបើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ២០០០០០ ឆ្នាំ ១៩៨៧ បោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភូមិសាស្ត្រជាតិឡាវ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង នៅក្នុងស្រុកលាវផង។   តែបើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ៥០០០០ សូមចុច     នេះជាបញ្ហាមួយ ដែល…

Continue Readingបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត ១:៥0 000 La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀមយោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមបារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨ Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69)កម្ពុជា…

Continue Readingបញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

Frontière entre le #Cambodge et le #Vietnam : Intervention de HUN Sen sur Twitter

  • Post author:
  • Post category:FrontièresVietnam
  • Post last modified:03/09/2023
  • Reading time:2 mins read

https://twitter.com/hunsencambodia/status/1679138473268133889?s=20 https://twitter.com/hunsencambodia/status/1679411782505607169?s=20 សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថា ការវាស់វែងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម គឺកម្ពុជាទទួលបានដី ជាង២ពាន់ហិចតាពីវៀតណាម : តើវាពិតទេ ?   បើមិនពិត តើកម្ពុជា អោយដីទៅវៀតណាម ប៉ុន្មាន ? តើវៀតណាមអោយដីទៅកម្ពុជា ប៉ុន្មាន ? ដើម្បីដឹងការពិតយើងត្រូវយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី ៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ ។ យើង​បាន​គូរ​ផែនទី​ចំនួន ៣១ នៃ​សន្ធិសញ្ញា​ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​ការ​ដោះដូរ​ដី​រវាង​កម្ពុជា និង​វៀតណាម។ លោកអ្នក​ក៏​នឹង​ឃើញ​ផ្ទៃ​ដីជាគីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ​នៃ​ដី​ដែល​បាន​ដោះដូរ​ព្រម​ទាំង​​និយាមកាភូមិសាស្ត្រ​នៃ​បង្គោលព្រំដែនទាំង ៨២ ដែល​យើងបាន​រកឃើញ។   Pour tout savoir il faut se référer au traiter du 5 Octobre 2019. Nous avons reporté les 31 cartes…

Continue ReadingFrontière entre le #Cambodge et le #Vietnam : Intervention de HUN Sen sur Twitter

La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000 ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត ១:៥0 000   28 cartes à l’échelle 1/50 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande.  Ces cartes sont issues de la série L7017 et L7018S. ផែនទីចំនួន ២៨ សន្លឹកតាមខ្នាត ១/៥0…

Continue ReadingLa frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

Frontière entre l'Indochine et le Siam  selon les cartes de 1907-1908   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀម យោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000 ដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨           La Commission mixte franco-siamoise a dressé 6 cartes pour délimiter la frontière entre l'Indochine et le Siam dans le cadre du traité du 23…

Continue ReadingFrontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

28 Bornes (B41 à B69) de la frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1:100 000   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69) កម្ពុជា ថៃ យោងតាមផែនទីខ្នាត ១ : ១00 000    

Continue Reading28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

សំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

សំភាសន៍ RFI Khmer ជាមួយ លោកស្រី កុយ ពិសី ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣ សំណួរ និងចម្លើយរបស់យើង។   ១- បញ្ហា ព្រំដែន ជាមួយ វៀតណាម ៨៤%និង១៦% នៅកន្លែង ណា? តើ ផ្អែក លើផែនទីខ្នាត អី្វ? និយាមកាភូមិសាស្ត្រ បង្គោល ដែលបោះហើយនៅកន្លែងណា? ចម្លើយរបស់យើង Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985  …

Continue Readingសំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

ដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

CambodgeInfo publie en exclusivité le tracé de la frontière entre l'Indochine et le Siam selon une carte établie par la commission mixte franco-siamoise de 1907 CambodiaInfo ចុះផ្សាយ ជាលើកទីមួយ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀម យោងតាមផែនទីដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧ Dorénavant nous savons exactement où se trouve le tracé de la frontière dans une portion…

Continue Readingដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière terrestre du Cambodge avec le Laos selon les cartes à l'échelle 1:50 000 La longueur totale de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Laos est de 560 KM (559 824 mètres exactement). ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវ យោងតាមផែនទីភូមិសាស្ត្រ ខ្នាត 1/50 000 ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោក រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ : 560 KM : 559 824…

Continue ReadingFrontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ

ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​ លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ   ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣       ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣   បញ្ហាព្រំដែនតាម លោកស្រី កុយ ពិសី : សំភាសន៍ RFI Khmer   Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ​

Continue Readingព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ

ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣

ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល សរុបការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី៥/៤/២៣។   Résultats des travaux d'abornement de la frontière avec le Laos présentés au Sénat le 5 Avril 2023   Cette carte nous renseignerait sur les portions des frontières terrestres non résolues avec le Laos et le Vietnam. La carte n'est pas assez précise pour que…

Continue Readingផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣

រដ្ថសភាជាតិអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវនៅថ្ងៃ ៣០ខែមិនាឆ្នាំ២០២៣

  L’assemblée nationale du Cambodge a adopté à l'unanimité la loi sur la délimitation frontalière entre le Cambodge et le Laos le 30 Mars 2023.

Continue Readingរដ្ថសភាជាតិអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវនៅថ្ងៃ ៣០ខែមិនាឆ្នាំ២០២៣

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1/250 000   បណ្តាញ ប្រភពទឹក ដៃស្ទឹងទន្លេ ភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ យោងទៅតាមផែនទីខ្នាត 1/250,000        

Continue ReadingLe réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

La frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1:250 000   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1:250,000 8 cartes à l'échelle 1:250 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande et le Laos.   ផែនទីចំនួន ៨ តាមខ្នាត 1:25០,០០០ គ្របដណ្តប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ។       OUEST…

Continue ReadingLa frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

Les frontières terrestres du #Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l’échelle 1/100 000

  • Post author:
  • Post category:CambodgeFrontièresMaps
  • Post last modified:24/04/2022
  • Reading time:5 mins read

Les frontières terrestres du Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l'échelle 1/100 000.   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា យោងតាមផែនទីដែលប្រើ projection Bonne តាមខ្នាត 1:100,000   Ces 48 cartes couvrent le pourtour du territoire du Cambodge. ផែនទី​ទាំង​៤៨​ផ្ទាំង​នេះ​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​បរិវេណ​នៃ​ទឹកដី​កម្ពុជាទាំងមូល។ Vous pouvez les visualiser d'une manière interactive carte par carte. Il est recommander de…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l’échelle 1/100 000

Les frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

Les frontières terrestres du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1/200 000 éditées par le service des Armées de l'Union Soviétique ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1/200 000 បោះពុម្ព ដោយសហភាព រុស្សី 12 cartes à l’échelle 1/200 000 couvrent les frontières terrestres avec la Thaïlande et le…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

Exemple dans la partie Nord-Est បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០ : បង្គោលព្រំដែនចំនួន ១៨ ចូលប្រទេសកម្ពុជា បង្គោលព្រំដែន ៤ ចូលប្រទេសវៀតណាម។ Sur 208 positions géographiques définies par le traité de 1985 nous avons relevé 22 Bornes mal placées par rapport au tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam…

Continue Reading#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

#cambodge : Problèmes liés à la démarcation de la frontière avec le #Vietnam selon le traité de 1985

  ប្រភពបញ្ហាទាក់ទងនឹង  បង្គោលនិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម   ហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតផែនទីប្រភេទមួយថ្មី ហើយមិនចេះមើល យកទៅប្រើមិនបានដូច្នេះ ?   [pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=http://cambodgeinfo.com/wp-content/uploads/2017/02/page-de-garde-cause-des-problèmes.pdf download=true print=true fullscreen=true fullscreen_target=false fullscreen_text="View%20Fullscreen" zoom=auto ]   សូមអានឯកសារ ជាភាសាខ្មែរ មួយសន្លឹកម្ដងៗ [pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=http://cambodgeinfo.com/wp-content/uploads/2017/02/Démarcation-de-la-frontière-du-Cambodge-avec-le-Vietnam-khmer-Battambang-1.pdf download=true print=true fullscreen=true fullscreen_target=false fullscreen_text="View%20Fullscreen" zoom=auto ]   UN DOSSIER DE CAMBODGE INFO   [pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=http://cambodgeinfo.com/wp-content/uploads/2017/01/La-démarcation-de-la-frontière-du-Cambodge-avec-le-Vietnam-3-français-10.pdf download=true print=true fullscreen=true…

Continue Reading#cambodge : Problèmes liés à la démarcation de la frontière avec le #Vietnam selon le traité de 1985