បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាង ប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   បើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ១០០០០០ ឆ្នាំ១៩៥៣ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកលាវ។ តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៩៤០ ១៩៤៤ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។   តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៥០ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង នៅក្នុងស្រុកលាវផង។   តែបើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ២០០០០០ ឆ្នាំ ១៩៨៧ បោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភូមិសាស្ត្រជាតិឡាវ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង នៅក្នុងស្រុកលាវផង។   តែបើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ៥០០០០ សូមចុច     នេះជាបញ្ហាមួយ ដែល…

Continue Readingបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត ១:៥0 000 La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀមយោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមបារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨ Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69)កម្ពុជា…

Continue Readingបញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000 ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត ១:៥0 000   28 cartes à l’échelle 1/50 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande.  Ces cartes sont issues de la série L7017 et L7018S. ផែនទីចំនួន ២៨ សន្លឹកតាមខ្នាត ១/៥0…

Continue ReadingLa frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

28 Bornes (B41 à B69) de la frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1:100 000   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69) កម្ពុជា ថៃ យោងតាមផែនទីខ្នាត ១ : ១00 000    

Continue Reading28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

ដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

CambodgeInfo publie en exclusivité le tracé de la frontière entre l'Indochine et le Siam selon une carte établie par la commission mixte franco-siamoise de 1907 CambodiaInfo ចុះផ្សាយ ជាលើកទីមួយ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀម យោងតាមផែនទីដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧ Dorénavant nous savons exactement où se trouve le tracé de la frontière dans une portion…

Continue Readingដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière terrestre du Cambodge avec le Laos selon les cartes à l'échelle 1:50 000 La longueur totale de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Laos est de 560 KM (559 824 mètres exactement). ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវ យោងតាមផែនទីភូមិសាស្ត្រ ខ្នាត 1/50 000 ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោក រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ : 560 KM : 559 824…

Continue ReadingFrontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ

ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​ លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ   ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣       ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣   បញ្ហាព្រំដែនតាម លោកស្រី កុយ ពិសី : សំភាសន៍ RFI Khmer   Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ​

Continue Readingព្រឹទ្ធសភា​ឯកភាព​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ឡាវ

ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣

ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល សរុបការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី៥/៤/២៣។   Résultats des travaux d'abornement de la frontière avec le Laos présentés au Sénat le 5 Avril 2023   Cette carte nous renseignerait sur les portions des frontières terrestres non résolues avec le Laos et le Vietnam. La carte n'est pas assez précise pour que…

Continue Readingផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣

Projet de traité lié à la délimitation de la Frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos

Projet de loi lié à la délimitation de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos Dans son communiqué du 17 Mars 2023, le gouvernement du Cambodge a décidé de préparer un projet de loi sur un traité lié à la délimitation de la frontière terrestre entre le Cambodge…

Continue ReadingProjet de traité lié à la délimitation de la Frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1/250 000   បណ្តាញ ប្រភពទឹក ដៃស្ទឹងទន្លេ ភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ យោងទៅតាមផែនទីខ្នាត 1/250,000        

Continue ReadingLe réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

La frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1:250 000   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1:250,000 8 cartes à l'échelle 1:250 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande et le Laos.   ផែនទីចំនួន ៨ តាមខ្នាត 1:25០,០០០ គ្របដណ្តប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ។       OUEST…

Continue ReadingLa frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

Les frontières terrestres du #Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l’échelle 1/100 000

  • Post author:
  • Post category:CambodgeFrontièresMaps
  • Post last modified:24/04/2022
  • Reading time:5 mins read

Les frontières terrestres du Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l'échelle 1/100 000.   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា យោងតាមផែនទីដែលប្រើ projection Bonne តាមខ្នាត 1:100,000   Ces 48 cartes couvrent le pourtour du territoire du Cambodge. ផែនទី​ទាំង​៤៨​ផ្ទាំង​នេះ​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​បរិវេណ​នៃ​ទឹកដី​កម្ពុជាទាំងមូល។ Vous pouvez les visualiser d'une manière interactive carte par carte. Il est recommander de…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l’échelle 1/100 000

Les frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

Les frontières terrestres du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1/200 000 éditées par le service des Armées de l'Union Soviétique ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1/200 000 បោះពុម្ព ដោយសហភាព រុស្សី 12 cartes à l’échelle 1/200 000 couvrent les frontières terrestres avec la Thaïlande et le…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

D'après notre dernier calcul, la longueur des côtes maritimes du Cambodge est de 510 392 mètres. Dans le Golfe de Thaïlande, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam partagent leur espace maritime dont la délimitation fait l'objet de disputes depuis plus de 50 ans. Des litiges sur la délimitation des…

Continue Reading#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

Sur cette carte interactive vous pouvez visualiser les bornes de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam dont les coordonnées ont été calculées selon le traité de 1985 (petit cercle rouge) et de 2019 (petit cercle rose). Le Cambodge et le Vietnam n'ont pas utilisé en majorité les…

Continue Reading#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

កូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

Click to learn more about the Islands of Cambodia. Cliquez et naviguez sur notre carte interactive pour identifier toutes les îles historiques du Cambodge. កោះនៅកន្លែងណា ? តើឈ្មោះអ្វី ? និយាមកា នៅកន្លែងណា ? សូមចុច

Continue Readingកូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

CambodgeInfo publie le tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam. C'est la première fois que vous pouvez visualiser du nord au sud la frontière entre ces deux pays. Vous pourriez même vous promener tout le long de la frontière avec votre smartphone et repérer la ligne…

Continue ReadingTracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

Ce traité comporte 4 articles et 31 Annexes : L'Article 1 précise les coordonnées de deux bornes, 30 et 314 (B30 et B314, deux points rouges sur notre page illustrée) : B30 : 13°46'04.306" nord, 107°29'52.816" est B314 : 10°25'24.764" nord, 104°26'26.549 est. L'Article 2 publie 31 cartes faisant l'objet…

Continue Reading#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019