ការព្រួយបារម្ភអំពីពាក្យបណ្តឹងដែលប្រើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ

ចៅ​សង្កាត់​​បក្ស​​​កាន់​អំណាច​​​​​វាយ​ប្រហារ​​​​​ពាក្យស្លោក​​​យុទ្ធ​នាការ​ឃោសនា​​​​​​​​​របស់​គណ​​​បក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ

ការព្រួយបារម្ភអំពីពាក្យបណ្តឹងដែលប្រើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ

 

cam-photo-slogan-jump-if-fits-800x533

Commune Chiefs Attack CNRP Slogan

Fears of a lawsuit using pending party law amendments

 

CPP commune chiefs join fray against slogan